ZIAJA, K. Wybrane motywy biblijne z Ksiąg Jozuego i Sędziów w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 63, n. 1, p. 79–92, 31 mar. 2010.