DĄBEK, T. M. „Dla mnie żyć – to Chrystus!” (Flp 1, 21) – Pawłowa odpowiedź na odwieczne pytanie o sens ludzkiego życia. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 39, n. 2, p. 121–127, 30 kwi. 1986.