MAJEWSKI, M. Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34, 16. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 63, n. 1, p. 5–12, 31 mar. 2010.