CHMIEL, J. X Kongres Studiów Starego Testamentu i Colloquium Biblicum w Wiedniu 1980. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 33, n. 6, p. 355–356, 31 grudz. 1980.