ŁACH, S. Yahweh mālak w psalmach o królowaniu Boga. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 33, n. 5, p. 238–247, 31 paź. 1980.