ŁABUDA, P. Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24, 13–35). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 64, n. 3, p. 235–254, 30 wrz. 2011.