II, J. P. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w kościele św. Anzelma w Rzymie w 25 rocznicę założenia Papieskiego Instytutu Liturgicznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 40, n. 1, p. 71–74, 28 luty 1987.