WITCZYK, H. Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 68, n. 2, p. 101–124, 30 cze. 2015.