CHMIEL, J. ROMAN MARIA ZAWADZKI, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze, Kraków 1979. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 34, n. 6, p. 398–399, 31 grudz. 1981.