WRONKA, S. 7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 64, n. 1, p. 86–88, 31 mar. 2011.