CHMIEL, J. „Nie wypowiedziane Przymierze?” Sympozjum biblijne w Innsbrucku (1997). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 50, n. 3, p. 210–211, 30 wrz. 1997.