DANIELSKI, W. Sprawozdanie z X sympozjum liturgiczno-pastoralnego na temat „Dzień Pański – Niedziela w duszpasterstwie”. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 34, n. 1, p. 73–77, 28 luty 1981.