CHMIEL, J. Biblia, Tradycja i hermeneutyka. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 46, n. 3–4, p. 128–134, 31 grudz. 1993.