SURMA, B. Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 65, n. 4, p. 327–344, 31 grudz. 2012.