Starowieyski, M. (1991). Dzieje Pawła i Tekli. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 44(4–6), 118–126. https://doi.org/10.21906/rbl.995