Miziołek, E. (1983). KS. JERZY GRZEŚKOWIAK, Liturgia dziś, Katowice 1982. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 36(4), 381–382. https://doi.org/10.21906/rbl.933