Jędrzejewski, S. (2012). Psalm 22 w ewangelicznej interpretacji pasyjnej. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 65(3), 197–210. https://doi.org/10.21906/rbl.93