Chmiel, J. (1996). ALBERTYNA DEMBSKA, Kultura starożytnego Egiptu. Słownik, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 49(3), 216. https://doi.org/10.21906/rbl.873