Pisarzak, M. (1994). Udział wiernych w przygotowaniu i sprawowaniu niedzielnej Eucharystii. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 47(3), 204–211. https://doi.org/10.21906/rbl.766