Pindel, R. (1994). O model rozwoju idei Ciała Chrystusa u świętego Pawła. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 47(3), 188–196. https://doi.org/10.21906/rbl.764