Jankowski, A. (1994). Ks. STANISŁAW MĘDALA, Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 1993. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 47(1), 62–63. https://doi.org/10.21906/rbl.731