Durak, A. (1994). Teksty euchologicznie jako źródło teologiczne (euchologia liturgiczna). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 47(1), 32–37. https://doi.org/10.21906/rbl.722