Jędrzejewski, S. (1998). MARIA KANTOR, Struktury dośrodkowe i odśrodkowe w poezji biblijnej (Ps 120–134), Kraków 1998. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 51(3), 238–239. https://doi.org/10.21906/rbl.684