Żychlińska, B. (1998). Biblijna medytacja o Duchu Świętym. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 51(3), 196–204. https://doi.org/10.21906/rbl.674