Jędrzejewski, S. (1998). Apokaliptyka jako rodzaj literacki. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 51(1), 29–35. https://doi.org/10.21906/rbl.633