Maciejewski, A. (2005). KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK, Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Studium z zakresu historii redakcji, Lublin 2000. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 58(4), 310–311. https://doi.org/10.21906/rbl.610