Melczewski, P. (2005). Niewłaściwe postępowanie Piotra w Antiochii (Ga 2, 14). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 58(4), 263–277. https://doi.org/10.21906/rbl.602