Jędrzejewski, S. (2006). Angelologia etiopskiej Księgi Henocha (Henet). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 59(3), 203–218. https://doi.org/10.21906/rbl.575