Jezierska, E. J. (2004). RYSZARD KRASNODĘBSKI, Abraham i Melchizedek. Świtanie, Kraków 2003, 256 s. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 57(2), 152–153. https://doi.org/10.21906/rbl.498