Miodek, J. (2003). WITOLD OSTAFIŃSKI, Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, Kraków 2002, 197 s. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 56(4), 312–314. https://doi.org/10.21906/rbl.472