Wronka, S. (2003). KRZYSZTOF BARDSKI, Ἡ κοινὴ διάλεκτος. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, wydanie drugie poprawione, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2000, 84 s. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 56(4), 309–312. https://doi.org/10.21906/rbl.471