Bartczak, A. (2003). KS. KRZYSZTOF KOŚCIELNIAK, XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej, t. 1: Arabia starożytna. Chrześcijaństwo w Arabii do Mahometa († 632), Kraków 2000, 180 s. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 56(2), 154–156. https://doi.org/10.21906/rbl.440