Czesak, A., Kąś, J., Koziara, S., Przybylska, R., Przyczyna, W., Synowiec, H., Włodyga, P., & Wróbel, R. (2006). Uwagi o współczesnych przekładach Biblii na język polski. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 59(2), 144–154. https://doi.org/10.21906/rbl.407