Witkowski, S. (2006). Rz 1, 16-17 jako główna teza Listu do Rzymian. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 59(2), 97–104. https://doi.org/10.21906/rbl.401