Szewczyk, L. (2006). Nowe czasopismo „Studia Pastoralne”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 59(1), 76–80. https://doi.org/10.21906/rbl.396