Skupińska-Lovset, I. (2006). Sympozjum naukowe poświęcone najnowszym badaniom wybranych aspektów kultury starożytnej Palestyny (Łódź 2005). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 59(1), 57–60. https://doi.org/10.21906/rbl.393