Pindel, R. (2007). O potrzebie ekskulturacji w procesie inkulturacji. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 60(4), 245–252. https://doi.org/10.21906/rbl.378