Pikuliński, P. (2023). Deuteronomistyczna koncepcja konfrontacji Eliasza z Achabem. Studium historyczno-krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 76(1), 5–44. https://doi.org/10.21906/rbl.3737