Kantor, M. (2021). Wspomnienie o księdzu Jerzym Chmielu jako znawcy judaizmu biblijnego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(4), 343–347. https://doi.org/10.21906/rbl.3678