Lichański, J. Z. (2020). Tłumaczenie – z poprawkami Jana Maleckiego – Ewangelii według św. Mateusza przez Stanisława Murzynowskiego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(3), 219–239. https://doi.org/10.21906/rbl.3639