Rucki, M., Szymański, K., & Abdalla, M. (2019). Zerwanie szóstej pieczęci i „dzień wielki gniewu ich” (Ap 6,17). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(4), 293–309. https://doi.org/10.21906/rbl.3631