Mucha, P. M. (2020). Modlitwa Pańska w świetle wzorów Janowych. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(4), 311–339. https://doi.org/10.21906/rbl.3628