Krzych, B. K. (2019). Sollemnia Coronatio Summi Pontificis. „Ordines” mszy koronacyjnych papieży Jana XXIII i Pawła VI. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(1), 17–64. https://doi.org/10.21906/rbl.3616