Rucki, M. (2019). Znaczenie rytuału w paschalnej liturgii rodzinnej w świetle księgi „Sefer habrachot”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(1), 65–91. https://doi.org/10.21906/rbl.3614