Szydełko, Łukasz. (2014). Św. Jan Kanty w nauczaniu kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 67(2), 123–131. https://doi.org/10.21906/rbl.36