Kowalski, J. (1973). Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w roku 1972. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 26(5–6), 326–328. https://doi.org/10.21906/rbl.3563