Kudasiewicz, J. (1973). Nowe formy apostolatu biblijnego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 26(5–6), 289–296. https://doi.org/10.21906/rbl.3557