Staniek, E. (2008). Kazania okolicznościowe św. Jana Złotoustego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 61(2), 111–115. https://doi.org/10.21906/rbl.351