Chmiel, J. (1972). Z działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w r. 1971. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 25(4–5), 273. https://doi.org/10.21906/rbl.3509