Bartnicki, R. (1972). Prorok z Nazaretu w Galilei (Mt 21, 11). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 25(4–5), 213–218. https://doi.org/10.21906/rbl.3497